leerlijnen digitale geletterdheid

20 september 2021

Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kun je de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen. De leerlijnen zijn te vinden via:

De afgelopen jaren heeft SLO samen met leraren voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid ontwikkeld. Dit is gebeurd met scholen die al aan digitale geletterdheid werkten of ermee aan de slag wilden. Binnen de eigen schoolcontext hebben de leraren voor digitale geletterdheid of aspecten daarvan een lesprogramma gemaakt en input gegeven voor de leerlijnen.

De voorbeeldleerlijnen bestaan uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden. Deze versie is een vervolg op de voorbeeldleerlijnen van 2017. De doelen voor primair onderwijs zijn aangepast en er is nu ook een uitwerking voor de onderbouw en bovenbouw voortgezet onderwijs opgenomen.

Wij horen graag jouw ervaringen zijn en zullen de leerlijnen op grond van gebruikerservaringen aanpassen en aanvullen.

Strijker A (2017 ) NOT Digitale geletterdheid in het onderwijs (lite)_cr

Om verschillende partijen bij elkaar te brengen en de discussie mogelijk te maken rond het onderwerp digitale geletterdheid is een discussiegroep digitale geletterdheid geopend. Hier willen we informatie delen en mensen bij elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.