Selectie uit geraadpleegde literatuur

4 november 2019

  • Brand-Gruwel, S. en Wopereis I. (2010). Word informatievaardig! Digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  • Brand-Gruwel, S., & Stadtler, M. (2011). Solving information-based problems: Evaluating sources and information. Learning and Instruction, 21(2), 175-179.
  • Kaap, A. van der en Schmidt, V. (2007). Naar een leerlijn informatievaardigheden. Enschede: SLO.
  • Walraven, A., Brand-Gruwel, S. & Boshuizen, H.P.A. (2009). How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information. Computers & Education, 52, 234-246.
  • Zanten, M. van (2015). Informatievaardigheid. Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw. Volgens Bartjens, 34(5), 24-27.