Vliegende chromebooks, dansende muizen

20 september 2021

"Het is wel even schrikken als de laptops door de klas vliegen", vertelt Stephanie. "Lesgeven over het gebruik van computers en de werking van internet op een basisschool is toch wel iets anders dan op het vmbo." Stephanie is specialist digitale geletterdheid op het vmbo. Ze ondersteunt collega's door lessen te geven over digitale vaardigheden en is vandaag gastdocent op een basisschool.

Het is een van de warmste dagen van het jaar, vrijdagmiddag drie uur. Zonde om binnen te zitten. Op tafel staat een kan met water maar zelfs die heeft het warm en zweet. De airco staat vol aan en probeert het iets koeler te krijgen. We zitten met z'n zevenen, docenten en schoolleiders, enthousiast na te praten over de gastles.

"Ze waren nu ook wel heel erg druk", zegt Bart, degene die normaal gesproken les geeft aan groep 7. "Het is wel zo dat het een klas is die wat moeilijker is, de spanningsboog is erg kort." Rogier vult aan: "Dat klopt. Mijn klas is daarmee eigenlijk niet te vergelijken. Ik kan wel even rustig de klas uitlopen als dat nodig is."

Het verschil tussen individuele leerlingen is inderdaad erg groot. En daarmee ook de klassen. Het is dan ook de vraag of je wel van iedereen hetzelfde mag en kan verwachten. Zeker op het gebied van digitale geletterdheid krijgen leerlingen van huis uit ook heel verschillende dingen mee. Letterlijk en figuurlijk.

Stephanie is blij met de uitnodiging van deze basisschool. Ze ondervindt dagelijks hoe belangrijk een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is. "In gesprek gaan over doorlopende leerlijnen is dan een begin; overleggen wat haalbaar is in het basisonderwijs en waar we op aan kunnen sluiten."

Bart en Rogier hebben naar de leerlijnen voor digitale geletterdheid gekeken. Ze zijn nagegaan wat ze zoal doen in de les, maar ook wat ze denken te kunnen bereiken. De doelen die beschreven zijn voor de bovenbouw van het basisonderwijs, zijn in hun ogen niet te halen. Als toevoeging geeft Rogier aan: "En zeker niet voor collega's die minder affiniteit met digitale geletterdheid hebben."

"Ik verwacht ook dat uitgevers de ICT-basisvaardigheden in hun methode opnemen, dat zij bijvoorbeeld het maken van een werkstuk stap voor stap uitleggen en we worden ondersteund tijdens de les. Hoe maak je kopjes, voeg je nieuwe pagina's toe en zet je een inhoudsopgave op", zegt Bart. "Dit geldt ook voor het gebruik van het digibord en digitaal lesmateriaal, we hebben methodes nodig die ons daarin helpen."

De vraag is of je alles in de bestaande lessen kunt onderbrengen. Moet er niet tijd worden vrijgemaakt om echt aandacht te geven aan digitale vaardigheden? Is er niet gewoon een expert digitale geletterdheid nodig net als voor taal en rekenen?

"Denken jullie dat de doelen die voor de middenbouw beschreven zijn wel haalbaar zijn?" vraagt Stephanie aan Bart en Rogier. "We kunnen die natuurlijk ook als uitgangspunt nemen, en daar dan mee verder gaan bij ons op het vmbo. Ook dat biedt een redelijke basis voor de verschillende vaardigheden." Dat is een werkbare oplossing voor beide partijen. Bart vult aan: "En dan nemen we de doelen voor de bovenbouw voor de leerlingen die al verder zijn."

Wil je meer weten over wat je op school kunt doen met digitale geletterdheid? Neem dan contact op met Lydwin van Rooyen (l.vanrooyen@slo.nl).


contactpersoon

Martin Klein Tank

Martin Klein Tank
m.kleintank@slo.nl