Selectie uit geraadpleegde literatuur

4 november 2019

  • KNAW (2012). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Amsterdam: KNAW.
  • NEN (2016). e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. NEN-EN 16234-1. NEN, Delft.
  • OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing.
    http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.
  • Thomas, C. (2015). Anders dan zij. Onderwijs voor een robotsamenleving. In: R. Went, M. Kremer en A Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (p. 155-167).
  • Van den Broek, A., Van Campen, C., De Haan, J. Roeters, A., Turkenburg, M., & Vermeij, L. (2016). De toekomst tegemoet - Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland van later. Sociaal en Cultureel Planbureau 2016, Den Haag.
  • Voogt, J., Sligte, H., van der Beemt, A., van Braak, J., Aesaert, K. (2016). E-didactiek. Welke ict-applicaties gebruiken leraren en waarom? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki950.pdf