VSO 't Korhoen

4 december 2019

Niks zielig; gewoon deel van de maatschappij


VSO 't Korhoen in Hengelo is een cluster 3-school voor voortgezet speciaal onderwijs. De ambitie van de school voor zeer moeilijk lerenden is helder: 'leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij'. Teamleider Ellen Hesselink legt uit dat 'zo … mogelijk' niet voor alle leerlingen hetzelfde is. "Voor het laagste niveau is dat voornamelijk zelfredzaamheid: kan ik mezelf aankleden, hoe houd ik mijn woonruimte schoon. Voor anderen is het doel dat ze uitstromen naar vervolgonderwijs of betaald werk. Maar voor iedereen geldt dat ze geschoold worden in burgerschap en participatie."

In de onderbouw worden leerlingen zich bewust gemaakt van hun mogelijkheden en hun plek in school en samenleving: "Door zingeving en transfer wordt de leerlingen uitgelegd wát ze doen, waarom ze het doen en waar ze het kunnen toepassen, om zo als een trotse burger met een rugzak vol bagage de maatschappij in te gaan," aldus Hesselink. De leerlingen krijgen theorievakken zoals wereldoriëntatie, taal, rekenen en spelling. Daarnaast zijn er praktijkvakken, gericht op wonen en werken, zoals huishoudkunde, bakken, houtbewerking, computervaardigheid en boodschappen doen. Later komen daar fietstechniek en groenonderhoud bij.

Zelfstandig functioneren in de samenleving betekent op 't Korhoen ook dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Hesselink: "We zeggen: jij moet later de maatschappij in. Die maatschappij houdt over het algemeen geen rekening met jou. Dat betekent dat je zelf voor de benodigde weerbaarheid en bagage moet zorgen. Leerlingen zijn vanaf de eerste klas onze gesprekspartner over hun leerproces, hun mogelijkheden en hun leerdoelen. Ze moeten snappen dat ze niet voor ons leren, maar voor zichzelf, voor hun toekomst. Dat ze datgene wat ze op school leren, later kunnen toepassen in hun werk. In de bovenbouw overleggen we met de leerlingen wat ze zelf nodig denken te hebben als ze van school komen. Wat kunnen wij je aanbieden, welke vakken wil je volgen, welke certificeringen heb je nodig? Talentontwikkeling staat centraal. Daaronder verstaan wij de persoonlijke groei van de leerling door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen. Zo hebben we een leerlingenraad, die meedenkt over zaken als methodes, materialen, acties voor goede doelen, feesten en de verdere ontwikkeling van de school. Leerlingen zijn bij ouderavonden aanwezig."

't Korhoen is een school die midden in de samenleving staat. Er is veel aandacht voor allerlei praktische maatschappelijke aangelegenheden, zoals omgaan met alledaagse instanties en voorzieningen. Denk aan wet- en regelgeving, bank, apotheek, verkeer en openbaar vervoer. Ook maken de leerlingen kennis met maatschappelijke thema's als politiek en verkiezingen. De actualiteit is een dagelijks terugkerend gespreksonderwerp. Hesselink: "Verder hebben we elke week een keuzemiddag, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit allerlei activiteiten die gericht zijn op een zinvolle invulling van hun leven na school. Dingen die te maken hebben  met wonen en werken, maar ook vrijetijdsbesteding. Zo kunnen ze kennismaken met fotografie, vissen en dans, om maar een paar voorbeelden te noemen."

Bij een volwaardig bestaan in de samenleving hoort ook dienstbaar zijn. Leerlingen gaan op locatiestage, waarbij ze zich inzetten voor een bejaardencentrum, speeltuin, kinderboerderij, buurtcentrum of kinderdagverblijf. Hesselink: "Op die manier maken onze leerlingen kennis met andere mensen en ervaren ze hoe het is om je in te zetten voor de samenleving. Aan de andere kant ervaart de samenleving hoe waardevol deze leerlingen zijn en welke kwaliteiten ze hebben. En dat is weer heel goed voor het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Niks 'zielig', ze zijn allemaal onderdeel van de maatschappij."