VSO de Heldring

4 december 2019

In dit filmpje is te zien hoe VSO De Heldring in Amsterdam invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Het accent ligt op leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten worden. Thema's als omgaan met geld, boodschappen doen, solliciteren en stemmen komen in het kader van burgerschap uitgebreid aan bod.