De Swoistee Groningen

4 december 2019

Deze video illustreert hoe Jenaplanschool De Swoistee in Groningen het instrument "De fiets van Jansen" inzet om leerlingen te laten participeren in de verschillende fasen van projectonderwijs. Het instrument is ontwikkeld door het JAS.​​