Lyceum Schondeln

4 december 2019

In dit filmpje is te zien hoe Lyceum Schondeln invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Burgerschap als houding vormt hierin een centraal uitgangspunt.