Jenaplanschool Cleophas

4 december 2019

In dit filmpje is te zien hoe Jenaplanschool Cleophas invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Burgerschapsvorming komt tot uiting in de wijze waarop de school invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang. Kinderen hebben medezeggenschap via de kinderraad.