Pedagogisch-didactische signatuur

4 december 2019

De meeste 'traditionele vernieuwingsscholen' vertonen van huis uit veel kenmerken die een basis kunnen zijn voor de ontwikkeling van een visie op burgerschap en de uitwerking daarvan in de praktijk. Traditionele vernieuwingsscholen hebben een uitgesproken mens- en maatschappijbeeld voor ogen. Vaak gaan ze uit van een brede vorming van de leerlingen, waarbij sociale (dus burgerschaps-) aspecten als samenwerken, inlevingsvermogen en rekening houden met elkaar even belangrijk zijn als de verwerving van cognitieve vaardigheden. De scholen werken vaak zeer kindgericht, er wordt veel aandacht besteed aan differentiatie en persoonlijkheidsontwikkeling. Stuk voor stuk kenmerken die passen in een samenhangende visie op burgerschapsonderwijs.