Maritieme Academie Harlingen

4 december 2019

Hele leven is burgerschapsonderwijs

De Maritieme Academie Harlingen vervangt de term maatschappelijke stage door 'Loopbaan en Burgerschap Stage'. Dat zegt iets over de waarde die deze vmbo/mbo-school voor binnenvaart, kustvaart en zeevaart (bijna tweehonderd leerlingen) toekent aan de maatschappelijke stage als invulling van burgerschapsonderwijs.

Coördinator maatschappelijke stage Sjors ter Weele: "Natuurlijk willen wij dat onze leerlingen zich de vaardigheden en kennis eigen maken die ze nodig hebben om professioneel te kunnen functioneren in hun toekomstige maritieme beroep. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het om goede mensen af te leveren. Leerlingen het besef bij te brengen dat mensen verschillen, ze leren die verschillen te accepteren en er op een correcte manier mee om te gaan. We zien het dus duidelijk als de taak van de school om onze leerlingen burgerschapscompetenties bij te brengen. Dit gebeurt bij de lessen mens & maatschappij, maar vooral ook tijdens de maatschappelijke stage, die een prominente positie heeft in ons onderwijsprogramma. Het hele leven is eigenlijk burgerschapsonderwijs en dat geldt dus zeker ook voor de maatschappelijke stage."

Ter Weele somt een lange lijst op van maatschappelijke stages met een duidelijk burgerschapskarakter: "Leerlingen begeleiden vluchtelingen die meehelpen op school en helpen ze de taal beter te leren. Ze maken kerststukjes met ouderen en mensen in een verzorgingshuis. Ze helpen tijdens de dag van de mantelzorg. Ze assisteren bij de organisatie van sportdagen voor het basisonderwijs. Ze steken de handen uit de mouwen bij de opbouw en het begeleiden van het kinderstraatfestival. Ze lopen een complete week van 34 uur stage bij allerlei instellingen. En er zijn leerlingen die een week meevaren met de Zonnebloem en op de Henri Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis."

In hoeverre vraagt het toekomstige leven op zee van uw leerlingen specifieke burgerschapsvaardigheden? Ter Weele: "Als je gaat varen, moet je sowieso kunnen samenwerken, je aanpassen, inleven en omgaan met andere gewoonten en culturen. Maar ik vind niet dat dit vaardigheden zijn die specifiek samenhangen met het maritieme leven. Ze zouden voor alle Nederlanders moeten gelden."

In hoeverre is het mogelijk de vorderingen van de leerlingen op het gebied van burgerschap in kaart te brengen? Ter Weele: "Daar heb ik nog geen duidelijk inzicht in. Wel is het zo dat meer dan 85% van onze vmbo-leerlingen doorstudeert in ons eigen MBO. Bijna allemaal vinden ze na hun studie werk. En je komt ze over de hele wereld tegen. Baggerprojecten, olie- en gaswinning, binnenvaart, zeevaart, noem maar op. Dat zegt wel iets."

In dit filmpje is te zien hoe Maritieme Academie vmbo/mbo invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. De maatschappelijke stage vervult hierin een prominente rol.