Prinseschool

4 december 2019

Wereldburgerschap

Mieke van Vliet is locatieleider van een van de drie vestigingen van de Prinseschool in Enschede. De Prinseschool onderscheidt zich door een uitgesproken internationale profilering, die gestalte krijgt door onder meer tweetalig onderwijs en het ICP-programma (International Primary Curriculum). Mieke van Vliet legt uit hoe internationalisering kan bijdragen aan burgerschapsvorming.

De Prinseschool groeit, terwijl de 'markt' stagneert. Van Vliet schrijft dit toe aan het internationale karakter van de school: "De populatie is bijzonder multicultureel te noemen. Turks, Marokkaans, Rwandees en ook Amerikaans en Italiaans. Door kinderen op een positieve manier in aanraking te brengen met een schat aan culturen, religies en andere internationale fenomenen, bereiden we ze voor op het wereldburgerschap. Wij hechten veel belang aan de eigenschap om met een open blik naar de wereld te kijken en een eigen mening te vormen over wat je ziet. Daarom laten we kinderen op jonge leeftijd in contact komen met een internationale en interculturele gemeenschap. Internationalisering verbetert de sociale vaardigheden van de kinderen, zorgt voor een beter begrip van de wereld en daagt kinderen uit om na te denken over allerlei sociaal-maatschappelijke vraagstukken en het reflecteren op hun eigen handelen. Een extra ondersteuning daarbij is tweetalig onderwijs. Die draagt ertoe bij dat onze kinderen zich straks in een groot deel van de wereld verstaanbaar kunnen maken en stimuleert bovendien hun algemene taalontwikkeling, wat voor wereldburgers in spe natuurlijk ook nooit weg is."

De Prinseschool wil eruit halen wat erin zit, bij elk kind. 's Ochtends zijn de opbrengstgerichte vakken aan de beurt. Van Vliet: "Die zien wij als een middel dat kinderen in staat stelt optimaal te profiteren van wat de wereld hun te bieden heeft. 's Middags staan de zaakvakken op het programma. Die geven wij volgens het IPC-curriculum. Dit is een vorm van onderwijs die oorspronkelijk ontwikkeld is voor de internationale scholen van Shell. Het is een integraal, thematisch en creatief curriculum, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken. Het gaat zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch uit van waar de kinderen behoefte aan hebben. Het moedigt kinderen aan zelf na te denken en een onderwerp van verschillende kanten te bekijken. We noemen dat hersenvriendelijk leren. Dat betekent: aandacht besteden aan meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, de werking van het geheugen en samenwerkend leren. Kinderen worden zich meer bewust van hun manier van leren, ontdekken hun eigen voorkeuren en leren strategieën om beter te kunnen presteren. We merken dat het kinderen veel gelukkiger maakt als ze de kans krijgen op hun eigen manier hun talenten te ontwikkelen. Al met al bestaat het curriculum uit ruim tachtig verschillende thema's rondom culturen, religies, natuur. Overigens stuk voor stuk aansluitend bij de kerndoelen."

De combinatie van internationalisering, tweetalig onderwijs en IPC sluit goed aan bij de opvattingen die de Prinseschool heeft over burgerschapsonderwijs: "Dat moet volgens ons gericht zijn op aanpassingsvermogen, veerkracht, moraliteit, communicatie, samenwerking en respect. Allemaal aspecten die in ons internationaal georiënteerde onderwijs aan de orde van de dag zijn. jJ ziet ze bijvoorbeeld terug in onze kinderraad. Die is bedoeld om de kinderen meer invloed te geven op de dagelijkse gang van zaken in de school. Goed voor hun zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en betrokkenheid bij hun school. De stap die we nu willen zetten is burgerschap meer te verankeren en een expliciete en herkenbare positie in ons onderwijs te geven."

​In het onderstaande filmpje is te zien hoe de Prinseschool invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. De school wordt gezien als een soort community waar kinderen elke dag kunnen oefenen met de facetten van burgerschap. Het uitgangspunt wordt gevormd door acht persoonlijke leerdoelen.