Internationalisering

4 december 2019

Burgerschap is ook: wereldburgerschap. Of Europees burgerschap. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je medeburgers. Internationalisering kan daarom een voortreffelijk uitgangspunt voor burgerschapsonderwijs zijn. Of het nou gaat om excursies, uitwisselingen, mailprojecten, tweetalig onderwijs of een nóg meer structurele vorm, waarin de visie schoolvisie verankerd is in een alomvattend educatief programma, zoals het International Primary Curriculum.