Wartburg College

4 december 2019

Burgers van twee rijken

Het Wartburg College, een scholengemeenschap met diverse locaties in Zuid-Holland, biedt christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Het begrip burgerschap heeft hier een dubbele betekenis, zoals op de website fraai verwoord staat: "Het gaat ons er vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn."

Hoe wordt die dure plicht vervuld op Wartburg-locatie Guido de Brès in Rotterdam-Zuid? Directeur Richard Toes: "Christelijke burgerschapsvorming wil leerlingen vanuit een Bijbelse visie voorbereiden op het participeren in de pluriforme, multiculturele maatschappij. De school wil hiermee leerlingen leren het Woord van God concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding. Leerlingen worden gestimuleerd om niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar als christen zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school."

Uit onderzoek bleek dat de scores van leerlingen op het onderdeel 'gelijke rechten voor migranten' achterbleef bij het landelijk gemiddelde. Voor Guido de Brès werd dit een van de belangrijkste punten waaraan gewerkt moest worden. Toes: "De beste manier om vooroordelen weg te nemen is in onze visie ontmoeting. En waar kan dat beter dan bij iemand thuis aan de eettafel? We besloten een bestaand kleinschalig project uit te bouwen tot een project voor alle leerlingen uit de brugklas. Tijdens de activiteitenweek verdiept een groepje leerlingen zich in de cultuur van een bepaald land, bijvoorbeeld Marokko. Nadat ze zich een dag grondig hebben voorbereid gaan de leerlingen 's middags onder begeleiding van een docent of ouder om een uur of vier op bezoek bij een Marokkaans gezin. In dit gezin gebruiken ze de maaltijd. Tijdens, voor en na de maaltijd stellen de leerlingen allerlei vragen over de gewoonten en gebruiken in de cultuur van het gastgezin. De volgende dag vertellen ze hun klasgenoten wat ze allemaal hebben opgestoken. De gastgezinnen worden allemaal uitgenodigd. De leerlingen maken op deze manier kennis met de cultuur van Antillianen, Surinamers, Kenianen, Somaliërs, Turken enz. Uiteindelijk hadden we 55 adressen uit wel 25 verschillende culturen waar leerlingen hebben gegeten. Onze doelstelling om alle brugklassers een ontmoeting te laten hebben met een allochtoon gezin is daarmee gehaald. Een mooie bijkomstigheid is dat ook ouders mensen ontmoeten uit andere culturen. Door dit project krijgen onze leerlingen een heel positieve ervaring met medelanders uit een andere cultuur."