Denominatie/identiteit

4 december 2019

De identiteit van de school kan een dankbare basis zijn voor het formuleren van een visie op burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opvattingen over menswording, het belang van sociale verbanden, de relatie mens en samenleving, verantwoordelijkheden voor groeps- of algemene belangen en de rol van het onderwijs bij het geven van richting aan de ontwikkeling van leerlingen. Ook in het openbaar onderwijs zijn er aanknopingspunten voor burgerschap. Een belangrijk kenmerk van openbaar onderwijs is ‘actieve pluriformiteit’, met aandacht voor culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid in onze samenleving en de plaats die de leerling inneemt in die samenleving.