Bovenschoolse profilering

4 december 2019

Veel scholen maken bestuurlijk gezien deel uit van een groter geheel, een bovenschoolse organisatie, vaak gegrondvest op een bepaalde denominatie. Of op meerdere denominaties als het  een interconfessioneel verband betreft. Ook openbare scholen zijn meestal verzameld onder een overkoepelend gezag. Steeds vaker heeft de bovenschoolse samenwerking niet alleen betrekking op organisatorische zaken, zoals financiën en personeelsbeheer, maar ook op de inhoud van het onderwijs en de gezamenlijke ideologie en identiteit. Voor de aangesloten scholen kan dit een patroon zijn om in de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs op voort te borduren. Inspirerend kan in dit opzicht ook de wisselwerking zijn tussen de scholen onderling en tussen de scholen en de bovenschoolse organisatie.