Schoolvoorbeelden

4 december 2019

Burgerschapsonderwijs vanuit verschillende invalshoeken

Burgerschapsonderwijs is meestal niet iets wat scholen van de grond af moeten opbouwen. Er zijn allerlei aanknopingspunten denkbaar. De identiteit van de school bijvoorbeeld. De visie op internationalisering. Of de invulling van de maatschappelijke stage. Een andere invalshoek is de pedagogisch-didactische signatuur. Soms kan ook aansluiting worden gevonden bij de bovenschoolse profilering, ofwel de visie op burgerschap van het bestuurlijk netwerk waar de school deel van uitmaakt. Een aantal inspirerende voorbeelden van scholen die bij de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs voortgebouwd hebben op bestaande fundamenten.