Interessante downloads

27 augustus 2020

Leerplannen

Een basis voor burgerschap

Leerplanverkenning actief burgerschap: handreiking voor schoolontwikkeling

Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: curriculumvoorstel

Praktisch burgerschap: burgerschapsvorming in het praktijkonderwijs (pdf, 338 kB)

Democracy, participation and identity: A curriculum proposal for Dutch education (pdf, 475 kB).
(Engelstalig artikel uit Teaching Citizenship)

Uitwerkingen

Handboek Burgerschapsonderwijs voor het voorgezet onderwijs

Burgerschap in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek

De basisschool als oefenplaats voor democratie

Debat in burgerschap: handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo

Leren participeren in de praktijk

Verankeren in de school: maatschappelijke stage in het curriculum (pdf, 5.6 MB)

Burgerschap in het Nederlandse onderwijs (pdf, 509 kB)

Leren, loopbaan en burgerschap

Gerelateerde thema's

Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument (pdf, 169 kB)

Op zoek naar gedeelde waarden

Dialoog als burgerschapinstrument in het po

Dialoog als burgerschapinstrument in het vo en mbo (pdf, 6.2 MB)

Leren omgaan met culturele diversiteit: een reflectiekader voor scholen (pdf, 59 kB)

Leren omgaan met culturele diversiteit: reflectiekader

Kwaliteitskader UNESCO-schoolprofiel

Leren voor duurzame ontwikkeling, een praktische leidraad

Kiezen voor burgerschap en mensenrechteneducatie (pdf, 1 MB)

Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen

Seksuele diversiteit: Leermiddelenanalyse

Gewoon DOEN. Handreiking: integratie seksuele diversiteit in lessen en leermiddelen (pdf, 2.9 MB)

Meepraten over burgerschap op school: toolbox leerlingparticipatie voor het vo (pdf, 232 kB)

Leermiddelen

Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Leermiddelenanalyse (2012)

Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming po/vo (2016-2018)