Voorbeeldmaterialen

19 mei 2020

Discriminatie, religie, seksuele- en psychische diversiteit: onderwerpen die door veel leraren als beladen en lastig bespreekbaar worden gezien. Geldt dat ook voor jou? Bekijk dan vooral onderstaande voorbeeldmaterialen. De lesbrieven, lessenseries, (online) toolkits en websites helpen je goed op weg.

7 Gouden tips voor antidiscriminatiemethodes in het onderwijs, Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 2019. Doelgroep: VO
Publicatie met concrete tips voor methoden, aanpakken of interventies in het onderwijs gericht op het verminderen van vooroordelen, stereotypen en discriminatie onder leerlingen. Voor ontwikkelaars van methoden en docenten die aandacht willen besteden aan dit thema.

Binnenstebuiten, Samen Sterk Zonder Stigma, 2018. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Lessenserie waarin leerlingen leren wat stigmatisering en psychische diversiteit inhoudt. Leerlingen leren meer begrip voor elkaar te krijgen door meer te weten over hun eigen en elkaars binnenkanten. Het lesprogramma bevat diverse instrumenten. Ook de lesbrief Hokjesdenken en het theaterprogramma Welkom in mijn hoofd kunnen daarbij ingezet worden.

Culturele diversiteit in de klas, Uitgeverij Coutinho, 2016. Doelgroep: pabo, leraren PO en VO
Hoe kun je als leraar recht doen aan culturele diversiteit in je klas, hoe ga je om met verschillen en overeenkomsten in je klas en hoe breng je dat over op je leerlingen? Dit boek geeft antwoord en vertaalt dat naar de onderwijspraktijk. Met simulaties, rollenspellen en ander oefenmateriaal.

Cultuur en identiteit, VO-content, 2015. Doelgroep: H 1, V1
Gratis online lesmateriaal over regels en het feit dat regels tussen groepen kunnen verschillen. Denk aan klederdracht of aan religieuze kledingvoorschriften.

Grenzen en identiteit vmbo-kgt34VO-content, 2016. Doelgroep: VMBO 3-4
Gratis online lesmateriaal over soorten grenzen in de eigen regio; verschillen in regionale identiteit; territoriale conflicten en culturele verschillen.
De samenhang tussen eigenheid en grenzen staat centraal in dit thema, van je eigen omgeving tot op internationaal niveau.

Grenzen en identiteit havo/vwoVO-content, 2015. Doelgroep: H 1-2, V 1-2
Gratis online lesmateriaal over: cultuur en identiteit; cultuur en geloof; grenzen en identiteit; Europa; westers cultuurgebied; verschillen tussen landen/regio's

Handicap in de les, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Doelgroep: PO 7-8
Lesmateriaal over leven met een handicap. De lesmodule 'Anders zijn maakt geen verschil' bestaat uit een handleiding en drie lessen: introductie over handicaps en de gevolgen, ervaren en ontmoeten, over voor- en waardeoordelen. De leskist (te leen) bevat hulpmiddelen, ervaringsmaterialen en opdrachten waarmee leerlingen kunnen ontdekken hoe het is als je iets niet goed kunt én welke oplossingen er zijn. Ook kan een gastdocent uitgenodigd worden.

Hoe integreer je seksuele diversiteit in lessen & leermiddelen? Gewoon DOEN!EduDivers, SLO, 2014. Doelgroep: PO, VO
Een handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen. De handreiking is gebaseerd op een scan van representatieve leermiddelen, een lesmaterialenwedstrijd en interviews en gesprekken. Het bevat diverse tips voor docenten en uitgevers.

HokjesdenkenSamen Sterk Zonder Stigma, 2018. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
​Les van één uur waarin leerlingen zich ervan bewust worden dat we allemaal anders zijn en toch veel gemeen hebben.
Bevat: lesbrief met tips en handvatten, digibordmodule, quizvragen, aanvullende materialen. Kan ook als eerste kennismaking bij het lesprogramma Binnenstebuiten worden ingezet.

Is dat RAAR?, De Bagagedrager, 2020. Doelgroep: PO 3-8, VO 1
Bordspel om (psychische) diversiteit bespreekbaar te maken. Het is de juniorversie van Een steekje los? Er zijn plannen om een bijbehorende app en een leerlijn te ontwikkelen.

Ken je kwaliteiten - (jeugd)kwaliteitenspel, CPS, 2018. Doelgroep: PO, VO 
Doel van het spel is leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel bestaat uit een handleiding en 60 kaartjes met basiskwaliteiten en 32 kaartjes met voortgezette kwaliteiten. Meer informatie over het inzetten van het spel voor burgerschapsvorming lees je in dit blog.

Lang leve de liefde, seksuele diversiteit en genderdiversiteitSoa Aids Nederland en Rutgers, 2016. Doelgroep: VO 1-2
Verdiepingsles (extra module) bij het lespakket Lang leve de liefde. De lesbrief bevat: achtergrondinformatie voor docenten met (feiten, cijfers en veel gestelde vragen), aandachtspunten voor voorlichting in de klas, tips voor schoolbeleid en lesmateriaal voor leerlingen. Te downloaden of bestellen.

Leren omgaan met culturele diversiteit: reflectiekader (pdf, 59 kB)Leren omgaan met culturele diversiteit: aandachtspunten voor een kansrijke aanpak, SLO, 2009. Doelgroep: PO, VO
Verkennend onderzoek naar kansrijke aanpakken voor het leren omgaan met sociaal-culturele diversiteit op school.

Nieuwe vriendenAnne Frank Stichting, 2014-2015. Doelgroep: PO 8, VMBO 1, H 1, V 1
Lespakket over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie voor jongeren van 11 tot 14 jaar. De kern van het pakket is het stripboek 'Nieuwe vrienden' over een vijftienjarige jongen die tegen zijn zin naar Amsterdam verhuist. De strip is door leerlingen in ongeveer 45 minuten te lezen. Voor het voortgezet onderwijs is er een digitale les.

Ondergrond - Impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren, Kwintessens, 2019. Doelgroep: vmbo 1-2
Website met gratis pilot lesmateriaal voor de burgerschapsthema's identiteit en diversiteit. Voor elke week zijn er twee suggesties voor korte activiteiten in de klas. Lees ook het Magazine met achtergrondinformatie.

Open & Out: 10 regenboogsleutels voor scholenEduDivers, 2014. Doelgroep: PO, VO
In dit boekje staat een samenvatting in de vorm van tien aanbevelingen: tien regenboogsleutels. Elke sleutel is een factor die eraan bijdraagt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen en personeel zich thuis voelen op school.

​Project OngehoordStichting Turning Point, 2018. Doelgroep: VO
​Tien video's waarbij jongeren onderzoeken hoe tijdens WOII mensen werden vervolgd vanwege hun afkomst en reflecteren hierop vanuit hun eigen ervaring met discriminatie en uitsluiting.
Thema's: medemenselijkheid, wraak en vergeving, strijden voor vrijheid, afkomst en identiteit, macht van media, wetten beschermen, ik en de overheid, discriminatie in het onderwijs, blijven herdenken, als je moet vluchten. Lespakket (met handvatten voor gesprek) is binnenkort te downloaden. Gastles mogelijk.

Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen, een leerplanvoorstel en voorbeeldlesmateriaal, SLO, 2015. Doelgroep: PO, SO, VO
Deze handreiking presenteert drie vormen waarin de kerndoelaanpassing is verduidelijkt:

  1. een beschrijving van de aanpassing in de kerndoelen: wat zijn achterliggende motieven en wat is de betekenis daarvan voor het onderwijsaanbod?
  2. een uitwerking van doelen in een leerlijn: welke houdings-, vaardigheids- en kennisdoelen zijn relevant voor een specifieke leeftijdsgroep?
  3. het tonen van voorbeelden: hoe kan de kerndoel-aanpassing in de onderwijspraktijk van verschillende sectoren gestalte krijgen?
    In de bijlage is een overzicht van leermiddelen opgenomen.

Seksuele diversiteit, leermiddelenanalyseSLO, 2014. Doelgroep: PO, VO 1-2
Dit rapport toont de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt. Daartoe zijn achttien leermiddelen voor po en onderbouw vo geanalyseerd. Het betreft reguliere methoden zoals 'Leefwereld', 'Argus Clou', 'Biologie voor jou' en 'Wijs worden'. Maar ook thematische lespakketten zoals 'Liefdesplein', 'Relaties en seksualiteit', 'Lang leve de liefde' en 'What's up'. In de bijlagen is een overzicht van (specifieke) leermiddelen seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen.

Seksuele vorming en diversiteit, inclusieve burgerschapsvorming op school, Uitgeverij Coutinho, 2019. Doelgroep: (aankomende) leraren
Doel van dit boek is het bevorderen van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen en het verhogen van respect voor lhbti-leerlingen én leraren op school. Met (online) verwerkingsopdrachten, verdiepingsteksten en filmpjes.

Stories that Move, Tools tegen discriminatie, 2018. Doelgroep: VO 2-5
Online toolbox waarmee leerlingen worden gestimuleerd om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden.​ Vijf uitgestippelde leerpaden met meerdere lagen informatie, opdrachten en levensverhalen (korte filmpjes waarin jongeren aan het woord komen over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie): Zien & zijnDiscriminatie verkennenVerhalen uit het verledenDe media de baas zijn, Kom in actie. Per leerpad 3 tot 5 lessen van 50 minuten.

Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit, School & Veiligheid, 2017. Doelgroep: PO, VO, MBO
Boekje waarin op basis van gesprekken met leerlingen en leraren zes 'bevorderende factoren' naar voren komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven. Gratis te bestellen of downloaden.

Wat een gemier!, DifferAnts, 2020. Doelgroep: PO 4-6
Prentenboek en verdiepingspakket (acht opdrachtkaarten) over burgerschap en diversiteit. Het omgaan met culturele verschillen en hierover in gesprek gaan staat centraal en haakt in op het thema nieuwkomers in Nederland en de discussie daarover. Het verhaal gaat over twee verschillende mierenkolonies die vanwege omstandigheden elkaar ontmoeten en samen op zoek moeten gaan naar een oplossing. 
Een workshop voor de inzet van dit materiaal in de klas is ook mogelijk.

Welkom op schoolPharos, 2015. Doelgroep: VO 1-6, anderstaligen
Mentormethode voor nieuwkomers onderwijs. In de herziene druk zijn zes nieuwe lessen opgenomen over relaties en seksualiteit (o.a. verliefdheid, puberteit en volwassen worden). Andere nieuwe lessen gaan over kinderrechten en discriminatie.

Werelderfgoed en identiteitUnesco, 2013. Doelgroep: VO 1-6
Gratis online lesmateriaal. Aan bod komen bijvoorbeeld: Wat is de relatie tussen Werelderfgoed en identiteit? Wat zegt een Werelderfgoed over een land of een cultuur? Het is van belang dat we elkaars erfgoed leren kennen en respecteren.

Wij en zij in de wijk vmbo-kgt34, VO-content, 2016. Doelgroep: VMBO 3-4
Gratis online lesmateriaal over persoonlijke identiteit maar ook sociale of groepsidentiteit.

Wij, jij en ik. Doelgroep: VMBO
Website die gaat over 'Respectvol over liefde en diversiteit'. Een participatieve interventie voor het bespreekbaar maken van LHBT-leefstijlen op het vmbo. Het gaat om 4 lessen van 50 minuten.