Links

22 juni 2020

EduDivers
Kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit in Nederland. EduDivers werkt aan meer zelfverzekerdheid en respect rondom seksualiteit op scholen.

Gay & school
Gay&School inspireert en adviseert scholen over respectvol omgaan met seksuele diversiteit.
Een veilige school is er ook voor lhbt-leerlingen. Gay&School is onderdeel van Stichting School & Veiligheid. De website biedt bij het onderdeel 'Lesgeven' een overzicht van handreikingenlesmaterialen primair onderwijs en voortgezet onderwijsvideo'sgastlessen, etc. om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.

Gay straight alliance
Een Gay Straight Alliance (GSA) is een groep jongeren die actie gaan voeren op hun school om het schoolklimaat vriendelijk en veilig te krijgen voor alle leerlingen (ook voor homo's, lesbo's en biseksuelen). Homoseksualiteit wordt op deze wijze zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.
Het oprichten van een GSA gebeurt volgens een vijf stappenplan.

Goedemorgen op school
​App waarbij dagelijks drie actuele teksten, nieuwsberichten, stellingen, doe-opdrachten, discussievragen, filmpjes of muziek klaar staan voor een goed gesprek in de klas. Daarbij komen actuele maatschappelijke thema's, diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt onderwijs over immaterieel erfgoed heel belangrijk. Iedereen heeft immaterieel erfgoed en het is heel leuk en leerzaam om met elkaar te praten over elkaars immaterieel erfgoed. Het heeft alles te maken met roots en identiteit. Het Kenniscentrum ontwikkelt materialen om immaterieel erfgoed bespreekbaar te maken in de klas. Deze zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Zie onder: Documenten.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
KIS wil een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. Op het portal zijn bij het thema Onderwijs ook enkele publicaties te downloaden. Waaronder een gesprekstool voor morele dilemma's: Struisvogel Sessie.

Nieuw wij
Website met als doel: het verbinden van verschillen tussen culturele en religieuze groepen. Om een samenleving te krijgen waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging.
W!J leert, het zusje van Nieuwwij.nl biedt scholen projecten, trainingen en advies op het terrein van diversiteit in het onderwijs. Onder andere de training Effectief Nuanceren waarbij docenten leren hoe zij kunnen omgaan met alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de klas.

Paarse vrijdag
Paarse Vrijdag is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.
Paarse Vrijdag vindt in Nederland plaats op de tweede vrijdag van december en wordt georganiseerd door het netwerk van Gay-Straight Alliances (GSA) van homobelangenorganisatie COC.

Stichting Sexmatters
Sexmatters maakt gender en seksuele diversiteit bespreekbaar onder jongeren. Onder andere door workshops te geven op middelbare scholen (2e en 3e jaar en MBO). Er zijn drie verschillende workshops : GenderBlender, SexTalks en Consent).

Uitdeklas
Webportal voor docenten uit het voortgezet onderwijs en ROC waarop games, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie beschikbaar worden gesteld. Bij alle materialen zit een korte handleiding met opdrachten die leerlingen in en buiten de klas kunnen uitvoeren. De website is ontwikkeld door Critical Mass.