Voorbeeldmaterialen

19 februari 2020

Mag je altijd alles zeggen? Van wie is de aarde? Kies je zelf wie je bent? Filosoferen met leerlingen; gedachten uitwisselen en nadenken over vragen en dilemma’s die het leven biedt: er is volop keuze aan lesmaterialen die je ondersteunen en inspireren bij lessen filosofie.

Denkstappen, filosoferen leren in 18 stappen, Levendig Uitgever, 2019. Doelgroep: PO 4-8, VO 1-2 
Per les een denkstap met oefeningen om met kinderen en jongeren te komen tot een filosofisch gesprek.

Filosoferen doe je zo, leidraad voor de basisschoolDamon BV, Uitgeverij, 2008. Doelgroep: PO 1-8
Programma filosoferen voor de basisschool. Vijftien lessen per twee leerjaren. Inhoud:
- groep 1/2 Een kind kan meer vragen dan...: wat is een vraag?;
- groep 3/4 Alle stemmen tellen: bevorderen van de dialoog;
- groep 5/6 Daarom is geen reden: verschillende redeneerstrategieën;
- groep 7/8 Hoofdzaak: een combinatie van de eerdere onderwerpen, aangevuld met enkele belangrijke thema's voor de democratie.

Filosoferen met Bas HaringThiemeMeulenhoff, 2015. Doelgroep: PO 4-8
Filosoof Bas Haring legt leerlingen kritische vragen en brandende kwesties voor. Hij doet dat in twaalf filmpjes, die leerlingen uitdagen met elkaar in discussie te gaan. Voor elke groep is een gratis proefles met lesbeschrijving en werkbladen op te vragen. De lessen zijn ook onderdeel van de methode Taalverhaal.nu

Filosoferen op het bordUitgeverij SWP, 2014. Doelgroep: PO 6-8
Doel is dat de kinderen eraan gewend raken gedachten uit te wisselen en na te denken over de vragen en de dilemma's die het leven biedt om zo voor zichzelf te bepalen wat zij belangrijk vinden in het leven. Het boek biedt 18 thema's zoals geluk, het goede doen, natuur, vrienden en onze aarde. Het materiaal wordt gebruikt op het (digi)bord.

Ik zag twee apen wetenschapenLevendig Uitgever, 2015. Doelgroep: BAO 7-8, VO 1-6
Handleiding om te filosoferen met kinderen en jongeren. 25 Voorbeelden van lessen die een filosofisch gesprek accommoderen over een thema rondom wetenschap of die aansluiten bij bepaalde vakken op school.

Ik zag twee beren filosoferenLevendig Uitgever, 2014. Doelgroep: PO 4-8
Dit boek bevat 38 voorbeeldlessen voor het voeren van een filosofisch gesprek.

Kabeljauw en het Nut van de WereldLevendig Uitgever, 2016. Doelgroep: PO 6-8
Filosofisch sprookje met lesactiviteiten.

Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen met kinderen, Acco, 2016. Doelgroep PO 1-8 
Lesactiviteiten rond vijf filosofische thema’s: zijn, denken, taal, de mens en doen. Bij deze thema’s komen onderwerpen ter sprake die zowel voor de onder- als de bovenbouw worden uitgewerkt. Met een theorie- en praktijkdeel.

Kan niet bestaat niet, verhalen en gedichten om meer te filosoferen, Alles is rond, 2015. Doelgroep: PO 1-2
Bundel verhalen en gedichten om te filosoferen met kleuters vanaf vier jaar. Met wonderlijke denkverhalen en gedichten met filosofische vragen, praattips en creatieve opdrachten. Online zijn illustraties voor digibord of tablet beschikbaar.

Kunnen dieren denken?, basisboek filosoferen in groep 3, 4 en 5,   2016, Amsterdam University Press. Doelgroep: PO 3-5 
Kunnen robots bang zijn?, basisboek filosoferen in groep 6, 7 en 8, 2016, Amsterdam University Press. Doelgroep: PO 6-8 
Twee boeken met in elk boek 12 uitgewerkte lessen onder meer met de onderwerpen 'Geluk', 'Democratie', 'Mens en robot', 'De ziel' en 'De dood'. Met uitleg voor de leerkracht en gevarieerde werkvormen: schrijfopdracht, presentatie, tekenen, mindmap, beweegspel, etc.

Nadenksels2013. Doelgroep: PO 1-2
​Twee mappen met filosofeeropdrachten, denkwolken en doeopdrachten voor (begaafde) kleuters. Per map: handleiding, zeven thema's (per thema vier kant en klare lessen) en een registratieformulier.

PraatplaatjesPraatprikkelsDe filosofiejuf, 2014. Doelgroep: PO 1-4, PO 3-8
Spelvormen (vragenkaartjes) om te filosoferen met kinderen op de basisschool.

Voorbeeldleerplan filosofie in de onderbouwSLO, 2013. Doelgroep: VO 1-3
Handreiking voor het formuleren van een leerplan filosofie voor de eigen school. Met suggesties en ideeën voor de daadwerkelijke invulling. Aan de hand van veertien filosofische vraagstukken worden doorkijkjes gegeven in de vorm van inspirerende lesvoorbeelden en uitgewerkte lesactiviteiten.

Wegen naar wijsheidDamon BV, Uitgeverij, 2007-2012. Doelgroep: V 1-6
Methode levensbeschouwing en filosofie voor vwo/gymnasium.
De methode daagt leerlingen uit en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode haakt ook in op de aandacht voor burgerschap, de rol van religie binnen onze samenleving en sociale integratie. In de verschillende delen komen levensbeschouwelijke stromingen, thema's, onderdelen van de filosofie en basisvaardigheden aan de orde. SLO methodebeschrijving (pdf, 138 kB) (2014).

Wij denken over...Damon BV, Uitgeverij, 2008-2013. Doelgroep: H 4-5, V 4-6
Methode filosofie aangepast aan de in 2007 vernieuwde eindtermen. Beoogd wordt het zelfstandig denken van de leerling actief te ontwikkelen. De methode bestrijkt voor havo de drie domeinen: filosofische antropologie, ethiek en sociale filosofie. Voor vwo komen aan de orde: ethiek; filosofische antropologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie. De methode veronderstelt een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de leerling.

Wijs worden, methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschapDamon BV, Uitgeverij, 2012-2013. Doelgroep: H V 1-3
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Het zwaartepunt van de methode ligt op verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
SLO methodebeschrijving (pdf, 132 kB) (2014).
SLO analyse seksuele diversiteit (2014).
SLO analyse burgerschapsvorming (pdf, 155 kB) (2017).