Links

20 januari 2020

Centrum Kinderfilosofie Nederland
​Platform voor filosofisch onderwijs. Het onderdeel De Praktijk biedt een overzicht van cursussen, lesmateriaal (ook gratis te downloaden) en literatuur.

Filosovaardig
Website met inspiratie voor iedereen die wil filosoferen met kinderen. Met gastlessen en gratis minicursus om te leren filosoferen. In de webshop zijn allerlei boeken en spellen te vinden.

Leraar24, dossier filosoferen met kinderen
Enkele video's en dossiers over filosoferen met kinderen.

Leren Filosoferen
​Doel is het bevorderen van filosofische gespreksvoering volgens de Socratische methode. Er worden cursussen en workshops aangeboden.

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs
DE VFVO wil filosofie als schoolvak sterk positioneren in het onderwijsveld en behartigt de belangen van docenten en ondersteunt docenten.

Wereldwijs
Filosoferen met kinderen, jongeren en opvoeders. Website met onder andere lesprogramma's en trainingen.

WonderWhy
Filosoferen met kinderen, jongeren en volwassenen. Website met onder andere trainingen, gastlesprogramma's voor primair onderwijs (bijvoorbeeld: burgerschap & identiteit) en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld: wereldburgerschap), ouderavonden en lesmateriaal. Er wordt ook een blog bijgehouden.