Filosoferen

4 december 2019

Filosoferen is een manier om invulling te geven aan het thema Burgerschap binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij denken de leerlingen na over concrete vragen, zoals: “moet je het altijd met elkaar eens zijn?” De filosoof helpt de gedachten te ordenen en vraagt naar argumenten. Leerlingen leren te reflecteren op hun eigen mening en argumentatie, en die van anderen te respecteren.

In de bovenbouw van havo en vwo wordt filosofie aangeboden als examenvak.

Voor scholen die al in de onderbouw met filosofie willen starten, heeft SLO een handreiking ontwikkeld.
Ook in het basisonderwijs wordt gefilosofeerd met kinderen. Ter ondersteuning daarvan zijn lesmaterialen beschikbaar. Ook zijn er expertise-instellingen die zich richten op kennisontwikkeling, onderzoek en het bieden van trainingen.