Voorbeeldmaterialen

22 juni 2020

Door te debatteren leren leerlingen voor hun mening uit te komen én tegelijkertijd de mening van anderen te respecteren. Daarbij wordt niet ‘in het wilde weg geroepen’, maar worden standpunten onderbouwd door argumenten. Als je op die manier aan kritisch-democratisch burgerschap wilt werken, zijn er voldoende mogelijkheden! Kijk maar eens in deze lijst.

De basisschool als oefenplaats voor burgerschap, een leerlijn debatteren, SLO, 2010. Doelgroep: PO 1-8
Deze leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de leerkracht.
Bijbehorend lesmateriaal is te bestellen.

Debat in burgerschap, handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo, SLO, 2013. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze publicatie is het resultaat van een project waarin vijf vmbo scholen samen met SLO hebben verkend hoe debatteren als didactische werkvorm kan worden ingezet in het vmbo. Er wordt een relatie gelegd tussen debatteren en actief democratisch burgerschap. Naast een onderwijskundige en theoretische uiteenzetting is een set van praktische handreikingen, lesvoorbeelden en instrumenten beschikbaar.

Debatteren met groep 7/8 op de basisschoolStichting Nederlands Debat Instituut, 2013. Doelgroep: PO 7-8
Deze handreiking voor leerkrachten primair onderwijs biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?) en verschillende debatvormen; tips en extra materiaal.

Debatteren op het vmboStichting Nederlands Debat Instituut, 2015. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze handreiking voor docenten vmbo biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?, en verschillende debatvormen) tips en extra materiaal.

Debatteren voor bovenbouw havo/vwoStichting Nederlands Debat Instituut, 2015. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze handreiking voor docenten vmbo biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?, en verschillende debatvormen) tips en extra materiaal.

Discussiëren kun je leren (DKJL)Stichting Discussiëren Kun Je Leren, 2013. Doelgroep: H 4-5, V 4-6
Deze handreiking is bedoeld voor docenten bovenbouw havo/vwo en gaat in op achtergronden (wat is debatteren, debatteren in het onderwijs); de basis (parlementair debatteren, presentatie en structuur) en de jurymethode.

Iedereen debatteert!, ID!, Doelgroep: PO 6-8
Site met filmpjes voor in de klas en aanbod voor leerkrachtentrainingen om je verder te ontwikkelen in debatteren voor de basisschool. Ruim 200 stellingen (voor digibord) en bijbehorend lesmateriaal.