Links

22 juni 2020

De Derde Kamer
Deze website biedt informatie over hoe de Nederlandse democratie en de politiek in Den Haag werken. Met gamesfilmpjes en diverse materialen voor in de klas.

Debatindeklas.nl
Deze website wil zo veel mogelijk scholieren laten debatteren.
Op deze website staan gratis stellingen, oefeningen, debatvormen en informatie over debattoernooien. Ook worden trainingen (verzorgd door Debatrix) voor leerlingen en docenten aangeboden.

DKJL (Discussiëren Kun Je Leren)
DKJL helpt leerkrachten en leerlingen de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van actuele thema's, zoals mediawijsheid, pesten, omgaan met geld, gezond leven en discriminatie worden leerlingen op een speelse manier discussievaardigheden bijgebracht. DKJL biedt ook trainingen, workshops en een debatbattle.

Het Debatbureau
Het Debatbureau biedt activiteiten aan, zowel bij de (semi)overheid, in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Workshops en trainingen hebben als doel debatvaardigheden, vergadertechnieken en overtuigingskracht te verbeteren.

Stichting Nederlands Debat Instituut
Het doel van de Stichting Nederlands Debat Instituut is het bevorderen van retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs. Dit in de overtuiging dat het oefenen in debatteren een unieke en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen. De bijdrage van het debat is tweeledig. Ten eerste leren jongeren spreken, luisteren en argumenteren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren ze standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.

Op de website is ook lesmateriaal voor debatteren in de klas te vinden.