Debatteren

4 december 2019

Debatteren is een voorbeeld van het ontwikkelen van burgerschapscompetenties door ervaringen op te doen binnen de school. Debatteren wordt vaak als een wedstrijd gezien, maar het is een vaardigheid die in principe te leren is en daarmee voor iedere leerling toepasbaar moet zijn, ook voor leerlingen in primair onderwijs en vmbo.

Door te debatteren ontwikkelen leerlingen inzicht in kenmerken van de democratische rechtsstaat en het proces van politieke besluitvorming. Daarbij ervaren leerlingen enkele basiswaarden van de democratische rechtsstaat: de vrijheid van meningsuiting, het omgaan met tegenstellingen en het vreedzaam oplossen van conflicten.

Door te debatteren worden diverse sociale en communicatieve basisvaardigheden toegepast. Door de keuze voor bepaalde onderwerpen biedt debatteren tal van mogelijkheden om leerlingen dieper inzicht te geven in maatschappelijke actualiteiten en kwesties en daarbij te reflecteren op eigen opvattingen.