Voorbeeldmaterialen

10 mei 2021

Hoe vergroot je de betrokkenheid van je leerlingen bij hetgeen op school en in de maatschappij gebeurt? Worden ze wel écht gehoord en serieus genomen? Kijk voor uitgewerkte ideeën en tools eens bij onderstaande suggesties.

Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs - visie en didactiek van Bèta Burgerschap, Tech Your Future, 2019. Doelgroep: PO, VO 
Praktijkboek om aan de slag te gaan met Bèta Burgerschap waarbij leerlingen zich verdiepen in een maatschappelijk-technologisch vraagstuk, oplossingen bedenken en discussiëren over de consequenties van oplossingen voor verschillende betrokkenen. Ten slotte nemen ze samen een beslissing over de meest optimale oplossing en reflecteren ze op hun leerproces en hun beslissing. Met suggesties en checklists om leeractiviteiten vorm te geven en uit te voeren. Gratis download na aanmelding.

De democratische speelruimte - 83 ideeën voor leerlingparticipatie, CED Groep, 2020. Doelgroep: PO 1-8 
Download met 83 ideeën (aangedragen tijdens Het Congres en uit de praktijk van de Vreedzame scholen) waarover je je leerlingen kunt laten meepraten, meedenken en meebeslissen.

Goed van startBazalt, 2018. Doelgroep: PO 1-8
Herziene versie. ​Regels opstellen én handhaven, samen met je groep. Een aanpak voor groep 5-8. Met tips voor toepassing in groep 1-4.
Het boek geeft aanwijzingen voor specifieke activiteiten en doelgericht leraargedrag. Het biedt vijf coöperatieve klassenvergaderingen die in verschillende fasen zijn in te zetten. Gratis download van eerste klassenvergadering.

Handboek Jeugdparticipatie, Kindercorrespondent, 2019. Doelgroep: PO, VO
Ondertitel: Kinderen worden geen mensen, ze zijn het al. Hoe betrek je kinderen op een goede manier bij alles wat er in hun leven gebeurt? Thuis, op school en in de politiek. Jonge en oude deskundigen delen ter inspiratie hun tips en ervaringen. Op de website staan ook links naar filmpjes en links uit het boek.

​​Meepraten over burgerschap op school,
Toolbox leerlingparticipatie voor het voortgezet onderwijsSLO, Diversion, 2015. Doelgroep: PO
Na een algemene inleiding over burgerschapsonderwijs en leerlingparticipatie biedt deze publicatie een toolbox met de volgende acht uitgewerkte en in de praktijk bewezen tools voor leerlingconsultatie/-participatie:
Inspect this, The reporters, Pitchwedstrijd, Trendmeting, Particpatietour, Quick consult, Photo flashback report en Babbelbox.

OnzeLes, Stichting Leerkracht, 2019. Doelgroep: PO, VO, MBO
Samen met leerlingen elke dag een beetje beter. Gratis programma om leerlingen feedback te laten geven aan hun leraren, ondersteund door een app. Het doel is om de stem van de leerling meer te horen door het gesprek in de klas te voeren over hoe de lessen beter kunnen. Bekijk de instructie.

Pak@ Democratie, De Kleine Ambassade, 2020. Doelgroep: PO 6-8 
Lespakket waarmee leerlingen actief kunnen meedenken en meedoen in hun gemeente. Leerlingen ontdekken hoe we er samen voor zorgen dat we in vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Het bestaat uit een Pak@ doos met kant-en-klaar lesmateriaal om de opdrachten uit te voeren; een docentenhandleiding en een online omgeving. Het materiaal kan specifiek op de eigen gemeente afgestemd worden.

SchoolgebouwdLAKS, 2019. Doelgroep: VO 1-4
Spel om op een speelse manier te oefenen in het vormen en onderbouwen van een mening. Tegelijkertijd leren leerlingen over medezeggenschap en de MR bij hen op school. Het spel bestaat naast een website uit een kaartspel (met handleiding) dat noodzakelijk is om het spel te kunnen spelen.

Student Voice​Instrument voor Student Voice/Tool on Student Voice, SLO, Ontwikkeld in het kader van het Europees samenwerkingsproject (Erasmus & Bridge), 2018. Doelgroep: PO
Door SLO zijn vier tools voor leerlingparticipatie ontwikkeld, bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leerkrachten primair onderwijs kunnen deze tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs.
De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.
De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

Laagdrempelige vormen van participatie in klassen en reguliere lessen geeft leerlingen inspraak bij het bepalen van de inhoud van de lessen. Het vierstappenplan kan daarbij behulpzaam zijn.