Links

4 maart 2021

Centrum 16.26
Vormingswerk in het onderwijs.
Centrum 16.26 stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij succesvol kunnen participeren in de maatschappij. Het centrum biedt diverse trainingen, onder andere voor het opzetten van een leerlingenraad. En ook projecten zoals Voor mijn part en lesmateriaal rondom verschillende thema's.

De samenwerking.nu
Informatie over, bouwstenen voor en projecten in co-creatie onder andere over het opzetten van een leerlingenraad. Een handboek met inspiratietips is in de maak.

Diversion
Bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion is de landelijke specialist op het gebied van peer education. Jongeren inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen én andere jongeren te bereiken. Ook bieden ze projecten op het gebied van jeugdparticipatie en een docententraining: burgerschap en gevoelige kwesties.

Laks
LAKS streeft naar zoveel mogelijk leerlingenparticipatie op scholen. Onder andere door het geven van trainingen en het Handboek voor leerlingenraden.

Leerlingenaanhetwoord.nl
Website over de stem van de leerlingen. De site biedt achtergrondinformatie zoals theoretisch onderzoek, tools, een overzicht van organisaties die bezig zijn de inspraak van de leerling te vergroten. Er wordt gewerkt aan een site door leerlingen.