Leerlingenparticipatie en -inspraak

4 december 2019

Democratisch (school)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen. Leerlingparticipatie op school is daar een goed middel voor. Democratisch burgerschap en participatie op school kunnen worden versterkt als de school zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap: leerlingen hebben inspraak; kunnen meedenken, -praten en -beslissen en ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor deze besluiten. Participatie kan op klas- en schoolniveau vorm krijgen. Een voorbeeld is de klassen- of leerlingenraad.