Links

30 november 2020

Amnesty International
Website over Amnesty en mensenrechten op school. Bevat voor leerlingen onder andere informatie over het werk van Amnesty en over kinder- en mensenrechten. Voor docenten wordt een overzicht van gratis lesmateriaal, acties en gastlessen en een online cursus mensenrechten aangeboden.

Anne Frank Stichting
De stichting heeft als doel het beheer van het Anne Frank huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de stichting educatieve programma's. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.
Op het docentenportal kan op onderwijstype of thema worden gezocht. Het portal bevat lesmateriaal en scholingsaanbod over Anne Frank, Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, burgerschap, vooroordelen en discriminatie.

College voor de rechten van de mens
Deze website biedt naast allerlei informatie over mensenrechten ook een overzicht van lesmaterialen (cursussen, gastlessen, voorlichtingsmateriaal etc.) voor mensenrechteneducatie. Voor het voortgezet onderwijs zijn twee gratis werkvormen verkrijgbaar over Recht op huisvesting (Een dak boven je hoofd) en Recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Defence for Children
Een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Ze werkt op verschillende gebieden aan de versterking van kinderrechten, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag, zowel nationaal als internationaal.

Lesmateriaal Slavernijverleden
Website van het Netwerk Slavernijverleden, platform Educatie en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) met verwijzingen naar lesmaterialen, gastlessen, boeken etc.

Living Democracy
Engelstalige website die als educatieve hulpbron democratie en mensenrechten op school bevordert. Het combineert kant-en-klare lesplannen met ideeën voor actie in de klas. Er is vrij toegankelijk materiaal te vinden.

Lot's Foundation
Lot's Foundation is opgericht door Herman van Veen en zet zich wereldwijd in om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te betrekken bij discussies. Hiervoor is Lot in het leven geroepen, een nieuwsgierig en innemend meisje van twaalf die kinderrechten laat zien door de ogen van kinderen. Op haar reizen ziet Lot wat kinderen meemaken in landen als Colombia, Benin en Vietnam. Nieuwsgierig als ze is, stelt ze vragen. Over hoe ze leven, leren, spelen en opgroeien.

Kinderrechtencollectief
Een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind. Deze website biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen (ook voor docenten) informatie over kinderrechten, spreekbeurt- en werkstuktips, ideeën om in actie te komen, filmpjes en een quiz. Alle 45 artikelen van het kinderrechtenverdrag worden toegelicht. Een leeftijdsladder geeft aan welke rechten kinderen/jongeren op een bepaalde leeftijd hebben.

Unicef
Organisatie die opkomt voor de rechten van alle kinderen.
De website bevat informatie over kinderrechten voor kinderen en jongeren en suggesties voor leerkrachten. Ook worden gastlessen aangeboden.

Warchild
Organisatie met het doel oorlogskinderen te helpen. Op de pagina klas tegen oorlog is voor leerlingen informatie te vinden voor bijvoorbeeld spreekbeurten, werkstukken of ideeën voor een actie in de klas of op school. En voor leerkrachten een interactief lespakket.