Kinder- en mensenrechten

4 december 2019

Nederland onderschrijft de Universele verklaring voor de rechten van de mens en het Verdrag van de rechten van het kind. Dit impliceert dat de overheid mensenrechteneducatie (MRE) in het onderwijs dient te integreren. In Nederland gebeurt dit niet expliciet. Veel uitgangspunten van de mensenrechtenverdragen vormen een grondslag van ons onderwijssysteem. In het maatschappelijk middenveld zijn veel organisaties actief in het onderwijs, zoals Amnesty International en Unicef. Zij werken samen in het Platform Mensenrechten Educatie. Het internationale perspectief van mensenrechten komt eveneens terug bij wereldburgerschap.

Er is overlap met burgerschapsvorming ten aanzien van grondrechten, democratische principes, individuele vrijheidsrechten (identiteit) en participatie in de samenleving.