Basiswaarden en democratische rechtsstaat

4 december 2019

De Onderwijsraad (2012) definieerde de essentie van burgerschapsonderwijs als "Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren". In het toezichtskader van de Inspectie van het onderwijs (2006) treffen we bij de indicator 'Onderwijsaanbod' het onderdeel ‘Basiswaarden en democratische rechtsstaat’ aan: “De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat”. In actuele discussies over radicalisering wordt ook gepleit voor het bevorderen en verdedigen van de basiswaarden die ten grondslag liggen aan onze samenleving.