Sociale veiligheid en conflicthantering

4 december 2019

​​​​​​​​​​​​​​Het aanbieden van burgerschapsinhouden die raken aan de identiteit en opvattingen van individuen en groepen en die bovendien onderwerp zijn van maatschappelijk debat, vraagt om een veilig klimaat in klas en school. Dit stelt eisen aan het schoolbeleid en het veiligheidsplan waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd zoals gedragsregels, sancties bij overtreding daarvan, het pestprotocol en de organisatie van de zorgstructuur. Bij het zorgdragen voor sociale veiligheid gaat het om "het tegengaan van en omgaan met ongewenst gedrag en om het bevorderen van gewenst sociaal gedrag" (Houweling, 2014, p. 18). Een passend pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij is. Dit streven is van wezenlijk belang voor het welzijn en welbevinden en daarmee het leren van leerlingen. Leerlingen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het scheppen van een sociaal veilig klimaat is essentieel voor het bespreekbaar maken van gevoelige en identiteit gerelateerde onderwerpen in de klas/school.