Voorbeeldmaterialen

22 juni 2020

Leerlingen gaan elke dag van huis naar school en die school staat in een wijk, maar wat weten de leerlingen eigenlijk over die wijk? Wat gebeurt er, wie wonen er, wat speelt er, hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een betere wijk? Laat ze zelf op onderzoek uitgaan of nodig iemand uit (bijvoorbeeld de wijkagent) om er over te vertellen. Ook onderstaande voorbeelden brengen je vast op ideeën.

Adopteer een monument- basisonderwijs, Nationaal Comite 4 & 5 mei, 2020. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt 'adopteren'. Er is ook een versie voor voortgezet onderwijs.
Leerlingen maken kennis met de traditie en de rituelen van herdenken en besteden aandacht aan de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal achter het geadopteerde monument.
Het lesmateriaal is vernieuwd. Het bestaat onder andere uit een docentenhandleiding en leerlingenwerkboek met onderzoeksdossier en herdenkingsplan. Ook zijn er denkvragen die leerlingen prikkelen tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. De lessen staan in een digitale leeromgeving.

Cartograaf! Mijn ideale woonwijk, Auteursbond, sectie educatieve auteurs, 2018. Doelgroep: PO 7-8
Educatieve parel 2018. Les voor burgerschap en aardrijkskunde.Leerlingen ontwerpen hun ideale woonwijk en leren rekening te houden met behoeftes van verschillende bewoners. Ze worden zich zo bewust van hun eigen identiteit in relatie tot de identiteit van anderen. Gratis te downloaden: lesopdrachtbladwerkblad en pictogrammen.

​Filmproject - De school in de wijk, Stichting De frisse blik, 2014. Doelgroep: PO 3-8, VO 1-2
De Frisse blik biedt workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Het schoolbrede filmproject - De school in de wijk is voor groep 3-8.

Handboek School in de samenleving, de Samenlevingsgerichte School van de 21e eeuw, CPS, 2015. Doelgroep: PO, VO
In het handboek staat beschreven waarom het noodzakelijk is dat scholen samenlevingsgericht worden. Het bevat theoretische achtergronden, handvatten, aansprekende voorbeelden uit de praktijk, een concreet stappenplan en praktische bijlagen.

Je wijk verbeteren & Leefbaarheid wijkenVO content, 2014. Doelgroep: VO 1-3
Gratis online lesmateriaal over het verbeteren van je straat of wijk; betrokkenheid met de wijk. achterstandswijken; veiligheid en leefbaarheid; verbeteren van wijken.

Move your world (online), Stichting Move, 2020, Doelgroep: vmbo
Project waarmee jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie komen voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk in een actie voor hun omgeving. Tijdelijk met drie online lessen voor thuis.

Onze school is presentStichting Present, 2017. Doelgroep: PO
Een Presentproject draagt bij aan actief burgerschap in de buurt van de school. ​Lesmateriaal biedt lesstof voor twee dagdelen rondom een externe activiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Onderzoeksrapport.

De Vreedzame Wijk, CED-groep en Stichting Vreedzaam, 2013. Doelgroep: PO 1-8
Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Invoering van De Vreedzame Wijk vindt alleen plaats onder begeleiding van Stichting Vreedzaam.

Young Impact scholenprogramma, NLvoorelkaar, CJP, NJR. Doelgroep: PO 7-8, VO, MBO
Gratis scholenprogramma waarbij leerlingen zich inzetten voor een goed doel in hun omgeving. De leerlingen gaan aan de slag met een kick-off, workshop(s), drie digilessen (met handleiding en werkbladen) en challenges. Het wordt afgesloten met een Young Impact Celebration. Jaarlijkse inschrijving.