Links

22 juni 2020

Gast in de klas
Databank met excursies om buiten de school leerervaringen op te doen. En gastlessen over diverse onderwerpen om de omgeving van de school 'naar binnen te halen'. Er kan ook per regio gezocht worden. Een school kan een gratis account aanmaken.

Moed.nl
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) stimuleert en ondersteunt met haar visie Moed initiatieven voor verbetering van de woon-, werk-  en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld.
Ook is het mogelijk dat gastdocenten van de LSTZG meer komen vertellen over pesten, geweld, conflicthantering, geweldloze communicatie en andere samenhangende onderwerpen.

Veteraan in de klas
​Het veteraneninstituut biedt mogelijkheden voor gastsprekers. Dit zijn veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies die scholen in hun omgeving bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen over hun uitzending en ervaringen. Leerlingen leven zich in, in ervaringen en gevoelens van de ander en denken na over vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden. Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en het gehele middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs. Daarbij kan ook het dilemma programma "Wat zou jij beslissen?" ingezet worden.

Young Impact
Met het scholenprogramma van Young Impact zetten leerlingen zich in voor een goed doel in hun omgeving. Het is een initiatief van NLvoorelkaar, CJP en NJR, waarbij jongeren zich ontwikkelen tot actieve en sociale (wereld)burgers die de problemen aangrijpen die zij belangrijk vinden. Het kant-en-klare onderwijsprogramma is geschikt voor primair onderwijs (groep 7-8), voortgezet onderwijs, mbo en hbo.