Maatschappelijke stage

16 december 2019

De maatschappelijke stage (MaS) is geschikt om jongeren maatschappelijke ervaring op te laten doen. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze dit uitvoeren. Daardoor kan de stage aansluiten op de schoolcultuur, de pedagogisch-didactische visie en op de cognitieve en sociale vermogens van leerlingen. En bij de schoolvisie op burgerschapsvorming.

Bij de MaS zijn verschillende doelen denkbaar die te maken hebben met burgerschapsvorming. De MaS kan goed als oefenplaats dienen voor burgerschapsdoelen, zoals kennismaken met de samenleving, met pluriformiteit en diversiteit.

Scholen beslissen zelf of zij een maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Een maatschappelijke stage bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar géén sprake is van winstoogmerk. De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met de stagemakelaar, de stagebiedende organisatie en de leerling de invulling van de maatschappelijke stage.