Links

4 maart 2021

Actuele documentatiebank jeugd
​De Actuele Documentatiebank is een product van NBD Biblion en biedt een overzicht van actuele dossiers over veelgevraagde onderwerpen uit het nieuws. Leerlingen kunnen hier gebruik van maken bij maken van werkstuk/spreekbeurt. De website heeft een dossier Europese Unie met informatie zoals artikelen en literatuur over Europa.

​Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
​Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. Dit gebeurt vanuit het idee dat onderwijs dé manier is om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. De lesmaterialen hebben een relatie met: mensenrechten, oorlog & vrede, ontwikkelingssamenwerking, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

​Cross your borders
Deze jongerenorganisatie organiseert interactieve onderwijsprojecten en wereldse schoolreizen waarbij jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken en de wereld ontdekken.​

​Eco-Schools
​Het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 46.000 deelnemende scholen in 59 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Eco-Schools richt zich op 10 verschillende thema's.

​Edukans
​Edukans zet zich in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans werkt aan meer en beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans biedt ook educatieve materialen.

​EP-Nuffic
​Deze organisatie wil internationalisering in het hart van het onderwijs brengen. Voor het funderend onderwijs streven ze naar een basis aan internationale en interculturele vaardigheden voor iedere leerling. Een curriculum dat leerlingen doorlopen, waarin ze intensief kennismaken met de wereld buiten Nederland, met Europa en de rest van de wereld. Waarmee ze gericht werken aan internationale en interculturele competenties. En waarin de moderne vreemde talen als communicatiemiddel een belangrijke plek innemen. De strategische agenda 2016-2020 van deze organisatie staat op hun website.

​eTwinning / Erasmus+ / EP-Nuffic
​Online community voor scholen in Europa. Leraren in po, vo en mbo kunnen via het platform communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en delen. Er zijn onder andere projectvoorbeelden te vinden voor burgerschapsdoelen en internationale competenties.

Fawaka WereldBurgerschap
Fawaka Wereldburgerschap biedt basis- en middelbare scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, met expliciete aandacht voor o.a. diversiteit, inclusie, mensenrechten en wereldperspectieven. Er is een inspiratieposter ontwikkeld met verschillende thema’s en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken. Fawaka Ondernemersschool biedt diverse programma’s met als basis ondernemen, duurzaamheid en een voor kinderen herkenbaar product of thema.

Globi
Globi biedt interculturele professionalisering en internationaliseringsactiviteiten voor po, vo, mbo en hbo. Het aanbod bevat mogelijkheden voor advies en training, uitwisselingen, wereldstages, gastlessen én lesmaterialen. Ook is de gratis Wereldwijzer verkrijgbaar, een instrument dat praktische handvatten biedt om een schoolbrede visie te vormen op wereldburgerschap en internationalisering.

Humanity House 
Humanity House biedt verschillende lesprogramma’s aan rondom de thema’s vluchtelingen, oorlog, noodhulp en wereldburgerschap. In het Humanity House ervaren leerlingen van heel dichtbij dat vrede en veiligheid niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een ervaringsreis maken of Humanity Game spelen.

​Kleur Bekennen
​Vlaamse website voor wereldburgerschapseducatie. Met verwijzingen naar online leermiddelen op KlasCement.