Europees- en wereldburgerschap

4 december 2019

Het concept wereldburgerschap wordt vaak gebruikt om de relatie tussen het lokale en het globale te benadrukken. In vergelijking met burgerschap gaat het niet zozeer om het integreren en bijdragen aan een nationale samenleving, maar meer om solidariteit, medemenselijkheid, eerlijke verdeling van welvaart, gezondheid, rechten en kansen op internationaal niveau.

Wereldburgerschap kan verschillend worden ingevuld. Thema's van wereldburgerschap zijn bijvoorbeeld: vrede en conflict, verdeling, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, diversiteit, globalisering. Centraal staat het voorbereiden van leerlingen op een globaliserende leefomgeving.

Naast wereldburgerschap en (nationaal) burgerschap, is er ook Europees burgerschap. Net als bij wereldburgerschap overstijgt Europees burgerschap de nationale context. Toch ligt Europees burgerschap dichter bij (nationaal) burgerschap dan bij wereldburgerschap. Politieke, juridische en maatschappelijke aspecten van burgerschap vormen ook onderdeel van Europees burgerschap. Er is versterkte aandacht voor de samenwerking in Europa, de geschiedenis, invloed, relevante instellingen en politieke aspecten.