Links

23 februari 2021

​Anne Frank Stichting
​Deze stichting heeft als doel het beheer van het Anne Frank huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog, ontwikkelt de stichting educatieve programma's. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.Op het docentenportal kan op onderwijstype of thema worden gezocht. Het portal bevat lesmateriaal en scholingsaanbod over Anne Frank, Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, burgerschap, vooroordelen en discriminatie.

​Leerplan in Beeld
​Deze SLO website voor primair en voortgezet onderwijs biedt voor alle vakken informatie over leerlijnen, kerndoelen en eindtermen, tussendoelen, basisstof en keuzeonderdelen en samenhang. Burgerschap is als kern ondergebracht bij aardrijkskunde.

LERVO, Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs
Expertisecentrum dat zich, in samenwerking met andere partijen, inzet voor goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs. Er wordt o.a. een basiscurriculum levensbeschouwing en religie ontwikkeld en verwezen naar educatief materiaal.

Nationaal comité 4 en 5 mei
​Dit comité heeft als taak: richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren van 4 en 5 mei. Het comité biedt ook voor educatieve projecten zoals het Nationaal Aandenken en Adopteer een monument, het ontwikkelen van massamediale campagnes en het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Tweedewereldoorlog.nl is dé portal voor onderwijs over WOII. Met achtergrondinformatie, lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en voor het aanvragen van een gastspreker.

​ProDemos
Het 'Huis voor democratie en rechtsstaat' dat uitlegt wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.
Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat tegenover het Binnenhof in Den Haag.

​Stichting Vredeseducatie
​Deze stichting werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.