Algemeen

4 december 2019

Burgerschap staat maar zelden als een vak op het rooster, maar er bestaan wel methodes die vrijwel exclusief zijn ontwikkeld om burgerschap als thema aan te bieden. Op die manier kan binnen een bestaand leergebied of vak aandacht besteed worden aan een aspect van burgerschap. Het gaat hier vaak om het leergebied mens en maatschappij / oriëntatie op jezelf en de wereld of daaraan verbonden vakken zoals geschiedenis, levensbeschouwing en aardrijkskunde, maar ook mentorlessen. Aangezien burgerschap in het onderwijs niet strikt is afgebakend, kunnen de inhouden van deze methodes uiteenlopen.