Burgerschap

16 december 2019

In deze sectie is het onderwijsaanbod voor het primair- en voortgezet onderwijs opgenomen. Het betreft zowel methoden als ander lesmateriaal, handreikingen, mogelijkheden voor trainingen en verwijzingen naar expertisecentra. Dit aanbod is onderverdeeld in een aantal relevante burgerschapsthema's die we hebben gebundeld onder burgerschap, democratie en participatieidentiteit en persoonsvorming. De pagina's in het linkermenu richten zich op burgerschap in het algemeen.

Er kan organisatorisch op verschillende manieren getracht worden om onderwijsdoelen voor burgerschap te realiseren: in vakken, in vakoverstijgende aanpakken en projecten, door de schoolomgeving te betrekken middels het pedagogische klimaat op school (zie het model onderwijsaanbod (pdf, 124 kB)). De burgerschapsthema's reflecteren deze vier organisatorische invalshoeken.