Stuurgroep Landelijk Netwerk Taal in het po


Het Landelijk Netwerk Taal biedt een onafhankelijk platform om kennis over taalonderwijs uit te breiden, om ervaringen uit te wisselen, om gebruik te maken van elkaars deskundigheid en gezamenlijk deskundigheid op te bouwen, en om gezamenlijke standpunten te formuleren.

De stuurgroep van het Landelijk Netwerk Taal bestaat momenteel uit:

  • Joanneke Prenger (voorzitter) | SLO
  • Annie van der Beek | Van der Beek Taalontwikkeling
  • Monica Koster | UU, Tekster
  • Saskia Versloot | IJsselgroep
  • Annerose Willemsen | RuG

De leden van de stuurgroep van het LNT dragen zorg voor het organiseren en faciliteren van de bovengenoemde activiteiten. Stuurgroepleden zitten in principe op persoonlijke titel in de stuurgroep, maar zijn bij voorkeur wel verbonden aan een instelling. SLO verzorgt het voorzitterschap van de stuurgroep. Dat betekent niet dat SLO de koers en inhoud bepaalt, wel dat de stuurgroep gezamenlijk beslissingen neemt en dat SLO eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stuurgroep onderneemt en binnen het LNT plaats vinden.

Denk mee!

Heb je suggesties voor de netwerkdagen of wil je ons attenderen op interessant onderzoek, beleid of goede voorbeelden uit de praktijk, dan vernemen we dat graag!