Mens & natuur in het vmbo

11 augustus 2020

De inhoud van jouw vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van mens & natuur, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

mens & natuur in het vmbo

Klik door naar de verschillende vakken om te zien welke thema's er rond mens & natuur spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en duidingen.

thema's

Thema_Samenhang en afstemming natuur en techniekvakken

samenhang en afstemming N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

Thema_Concept- en contextbenadering

concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.

Thema_Trends in toetsing

trends in toetsing

Wat is formatief toetsen en hoe pas je het toe in de lespraktijk? En op welke manier kunnen vaardigheden, zoals redeneren, onderzoeken en modelleren  getoetst worden? Lees meer hierover op deze pagina.

Thema_Trends in vaardigheden

trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.