Vakportaal natuur & techniek

24 juni 2020

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van mens & natuur, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

mens & natuur binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond mens en natuur spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en duidingen.

thema's

samenhang en afstemming N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.

trends in toetsing

Wat is formatief toetsen en hoe pas je het toe in de lespraktijk? En op welke manier kunnen vaardigheden, zoals redeneren, onderzoeken en modelleren  getoetst worden? Lees meer hierover op deze pagina.

trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.