Hoe ziet de doorstroom po/vo eruit?


Door de aandacht voor Duits in het primair onderwijs stromen leerlingen met enige bagage voor deze taal door naar het voortgezet onderwijs. Het is zaak de overgang van po naar vo soepel te laten verlopen. Scholen in het voortgezet onderwijs, met name die scholen die geen versterkt traject Duits in het kader van bijvoorbeeld LinQ of anderszins kennen, beginnen met Duits van voren af aan. Nu Duits – weliswaar mondjesmaat – voet aan de grond in het basisonderwijs krijgt, neemt de noodzaak de inhoud van het vak Duits op de basisschool goed op die van het voortgezet onderwijs te laten aansluiten alleen maar toe. Daarvoor zal moeten worden vastgelegd wat basisschoolleerlingen aan het einde van groep 8 moeten kennen en kunnen.