Vakportaal mens & maatschappij

2 augustus 2021

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied mens en maatschappij, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

Mens en maatschappij binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond de mens en maatschappijvakken spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en leestips.

thema's

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.