Thuisonderwijs op ’t Landje in Rotterdam

16 april 2020

Met Michelle Struick, directeur van ’t Landje in Rotterdam, gaat het “best goed onder de gegeven omstandigheden”. Op deze openbare basisschool krijgen 700 leerlingen les. Michelle heeft te maken met 54 collega’s.

Interview met Michelle Struick

Ons werk is van de ene dag op de andere totaal veranderd. Aan de ene kant is dat intensief en behoorlijk vermoeiend. Aan de andere kant is het inspirerend om te zien hoe creatief iedereen is. Onder normale omstandigheden zou het niet lukken om een team zó in beweging te krijgen. Maar er is geen alternatief – we vragen het onszelf niet eens af. Met z’n allen zetten we de schouders er onder en gaan we er voor de leerlingen iets goeds van maken.

Goed doordacht plan van aanpak

Op de maandag, de eerste dag van de sluiting als gevolg van de coronamaatregelen, heeft Michelle het team bij elkaar geroepen. In de aula, op gepaste afstand van elkaar, is een plan van aanpak in elkaar gezet. Per leerjaar en per bouw zijn de vragen geïnventariseerd over onderwijs op afstand, de grote lijnen voor de aanpak uitgezet en besluiten gezamenlijk genomen. Inspiratie haalde Michelle uit de kwaliteitsaanpak van Eva Naaijkens. Er moest immers een goed doordacht plan komen. In twee dagen heeft het team een protocol gemaakt dat vanaf dag drie is gaan draaien. Op dag drie hebben we alle leerlingen die geen computer hebben, kunnen voorzien vanuit de eigen voorraad.

Dagprogramma’s

Het team heeft er voor gekozen een dagprogramma te maken dat per dag met de leerlingen en ouders gedeeld wordt. Elke dag is er contact met de leerlingen en elke dag leveren leerlingen werk in. In de bovenbouw hadden de leerkrachten al ervaring met Google Classroom. Die ervaring is verder uitgebreid. De leerkrachten van deze klassen starten elke dag met een dagopening in de eigen groep. Dagelijks wordt het werk voor de leerlingen klaargezet en dagelijks leveren leerlingen werk in. Contact tussen tussen leraar en leerlingen en tussen leerlingen onderling is mogelijk in de ‘Hangout’. Een dagprogramma zorgt voor structuur voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De inhoud van het dagprogramma is gevarieerd, beweging is belangrijk en kunstvakken zijn belangrijk.

Creatieve oplossingen

De vakleerkracht voor beweging en sport deelt dagelijks zijn opdrachten en instructies via videobeelden. De vakleerkracht kunstzinnige oriëntatie laat werk van een kunstenaar zien, geeft een opdracht en vertelt met welke huis-, tuin-, en keukenmaterialen leerlingen eigen werk kunnen maken. Dit leidt tot vele creatieve oplossingen, zoals het maken van een portret met groente en fruit. Een meester met een moestuin heeft een dagelijkse moestuinblog waarin hij de groei van zijn planten laat zien. Er ontstaan leuke en leerzame initiatieven die leerlingen enthousiasmeren. Alle leerlingen laten steeds zien wat ze gedaan of gemaakt hebben. Ze delen foto’s en filmpjes met elkaar van hun activiteiten en de (vak)leerkrachten geven feedback. Zo blijven ze betrokken bij elkaar, is er toch nog sprake van enige interactie en volgt de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen.

Meer digitaal in de toekomst

"Onderwijs op afstand biedt ook kansen", zegt Michelle. We komen er achter dat sommige zaken ook misschien echt anders georganiseerd kunnen worden, maar dat zal de tijd moeten leren. De leerlingen in de bovenbouw van de basisschool leren nu te oefenen met het plannen van hun lestaken. En, nu al leren om leertaken voor school thuis te doen, is niet verkeerd. Leerlingen die weinig begeleiding nodig hebben kunnen hun eigen ritme volgen. Daar hoeft niet altijd een leerkracht naast te zitten. Dit betekent dat we extra aandacht kunnen besteden aan leerlingen die meer tijd nodig hebben. In het kader van het lerarentekort leidt dit tot nieuwe inzichten. We zullen meer digitaal gaan doen in de toekomst.

Echt van belang

Michelle geeft aan een goede start gemaakt te hebben. Van de 700 leerlingen zijn er ongeveer tien leerlingen die om verschillende redenen naar de opvang in school komen. Je kunt kinderen zoveel werk geven als je wilt, maar echt van belang zijn de goede voorbeelden, de ontmoetingsplek via Hangouts, en het dagelijks persoonlijke contact tussen leerkracht en leerling. School is een sociaal gebeuren. Leerlingen missen de school, de leerkrachten, de structuur en hun vriendjes.