Rekenen-wiskunde: groep 8

8 oktober 2020

Bij het combineren van onderwijs thuis en op school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven of de school tijdelijk dicht is. Wat zijn dan zinvolle doelen om aan te werken als het gaat om je aanbod rond rekenen-wiskunde in groep 8?

Hoe bereid je je leerlingen goed voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs?

Doelen

De belangrijkste leerdoelen voor de komende periode voor rekenen-wiskunde zijn:

 1. Zet in op onderhoud basisvaardigheden. Onderhoud levert succeservaringen op en zorgt voor een blijvende stevige basis waar in het voortgezet onderwijs op doorgebouwd kan worden.
  • Basisbewerkingen uit het domein getallen uitvoeren op hele getallen tot en met 1000, decimale getallen en breuken (alleen 1S).
  • Memoriseren en onderhoud tafels en deeltafels tot en met 10.
  • Maateenheden omrekenen binnen het metriek stelsel (1S: ook oppervlakte- en inhoudsmaten).
 1. Zorg voor toepassing van de basisvaardigheden én uitbreiding van de basisvaardigheden ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Rekenen met schaal in contextsituaties.
  • Rekenen met verhoudingen door zelf een verhoudingstabel te construeren.
  • De regels voor de volgorde bewerkingen (eerst wat tussen haakjes staat, dan vermenigvuldigen en delen in de volgorde waarin deze voorkomen van links naar rechts en ten slotte optellen en aftrekken in volgorde van links naar rechts).
  • Het noteren van uitwerkingen (niet alleen het antwoord, maar ook de weg ernaartoe).
  • De samenhang tussen verschijningsvormen en notaties van verhoudingen: breuk, deling, decimaal getal, verhouding (1S: ook complexere breuken).
  • De betekenis van het isgelijkteken (=-teken)
  • Het toepassen van basisvaardigheden in online rekengames en apps.
 1. Houd rekening met de grote verschillen tussen leerlingen in groep 8. Zorg daarom dat een deel van het aanbod gericht is op herhaling óf verdieping.
  • Passende Perspectieven voor leerlingen voor wie aanbod op niveau 1F te moeilijk is.
  • 1S+ doelen voor leerlingen  die meer aankunnen dan het aanbod op niveau 1S.

Praktische suggesties bij de doelen

 1. Onderhoud basisvaardigheden:
  • Beperk de hoeveelheid oefeningen, zorg voor afwisseling (qua inhoud en qua werkvorm) en voldoende succeservaringen om leerlingen gemotiveerd te houden voor rekenen-wiskunde.
  • Laat leerlingen zelf nakijken en op basis hiervan doelen formuleren.
  • Geef leerlingen optiekeuzes: met welke onderdelen kunnen ze oefenen?
  • Geef leerlingen actiekeuzes: wanneer willen ze werken aan onderhoud basisvaardigheden?
  • Gebruik speelse oefenvormen. In veel gezelschapsspellen en andere spelletjes worden reken-wiskundige vaardigheden gebruikt en toegepast. Op de website Rondje Rekenspel staat veel informatie over spellen en hun reken-wiskundige inhouden.
 1. Toepassing en uitbreiding basisvaardigheden:
  • Leg het belang uit van het noteren van uitwerkingen (bij wiskunde in het voortgezet onderwijs ligt vooral focus op het oplossingsproces en niet alleen op het antwoord) en geef succescriteria hiervoor.
  • Leer leerlingen zelf verhoudingstabellen te maken en gebruiken in plaats van deze alleen in te vullen. Leg uit dat de verhoudingstabel een veelgebruikt hulpmiddel is in het voortgezet onderwijs.
  • Op de website Rekenweb staan digitale en downloadbare oefeningen en spellen, voor verschillende reken-wiskundedomeinen.
  • Informatie over rekenapps is te vinden op de website Ouder, kind & rekenapps.
 1. Herhaling of verdieping:
  • Herhaling: waar zitten hiaten? Zie uitwerkingen van Passende Perspectieven in handleiding van de gebruikte reken-wiskundemethode.
  • Verdieping: voeg plusstof uit de rekenwiskundemethode toe aan de dagelijkse planning voor sterke rekenaars.
  • Meer uitdaging en verdieping: in het archief van de Wereldwijde Wiskundewedstrijd Kangoeroe staan opgaven en uitwerkingen van deze wedstrijd van de afgelopen jaren. Voor groep 8 zijn de opgaven uit de categorie wizSMART geschikt.
  • De Uitdager van de maand biedt vrij beschikbaar materiaal op het gebied van rekenen-wiskunde voor groep 6, 7 en 8.