Rekenen-wiskunde: groep 3-4

8 oktober 2020

Bij het combineren van onderwijs thuis en op school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven of de school tijdelijk dicht is. Wat zijn dan zinvolle doelen om aan te werken als het gaat om je aanbod rekenen-wiskunde in groep 3 en 4?

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen onderhouden wat ze hebben geleerd, het kunnen toepassen in hun thuissituatie en het plezier in rekenen-wiskunde behouden?

Doelen

De belangrijkste leerdoelen voor de komende periode voor rekenen-wiskunde zijn:

1. Zet in op onderhoud van eerder dit schooljaar aangeleerde basisvaardigheden. Onderhoud levert succeservaringen op en zorgt voor een stevige basis waar in het vervolg op doorgebouwd kan worden.

Groep 3

 • Verder tellen en terugtellen tot ten minste 100.
 • Automatiseren en memoriseren van optellingen, aftrekkingen en splitsingen tot en met 10.
 • Optellen en aftrekken tot ten minste twintig in contextsituaties en in formele wiskundetaal.
 • Samenstellen van bedragen in hele euro’s tot en met 20 euro met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.

Groep 4

 • Verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 en 10.
 • Automatiseren en memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 20.
 • Optellen en aftrekken tot ten minste 100 in contextsituaties en in formele wiskundetaal.
 • Automatiseren van de vermenigvuldigtafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10.
 • Samenstellen van bedragen in hele euro’s tot en met 100 euro met munten van 1 en 2 euro en eurobiljetten.

2. Zorg voor toepassingen, vooral in de dagelijkse thuissituatie van de leerling.

Groep 3

 • Getallen tot en met 100 lezen en uitspreken in dagelijkse situaties (bladzijdenummers, huisnummers, recepten, ...).
 • Gebruiken van meetbegrippen (lang, hoog, vol, zwaar, …) in meetsituaties.
 • Aflezen van hele uren op een analoge en digitale klok.
 • Kennen van de dagen van de week in de goede volgorde.
 • Herkennen, voortzetten en zelf ontwerpen van een regelmatig patroon (met vormen, kleuren, …).

Groep 4

 • Betekenis kunnen geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties, herkennen van vermenigvuldigstructuren (eierdozen, muurtegels, ….).
 • In eenvoudige verhoudingssituaties aantal of prijs berekenen.
 • Meten van lengtes tot op de centimeter nauwkeurig.
 • Hele uren, halve uren en kwartieren op een digitale en analoge klok aflezen, noteren en in elkaar omzetten.
 • Informatie aflezen over dagen, weken en maanden van de kalender.
 • Een eenvoudige bouwplaat in elkaar zetten of een bouwsel namaken van een tekening.
 • Grote, ongeordende hoeveelheden ordenen en tellen met behulp van turven.

Praktische suggesties bij de doelen

Houd rekening met de verschillen tussen leerlingen. Alle leerlingen in groep 3 en 4 hebben baat bij herhaling en onderhoud. Daarnaast hebben sommige leerlingen behoefte aan extra uitdaging.

Onderhoud en oefenen

 • Zorg voor voldoende variatie in oefenvormen.
 • Gebruik gerichte oefeningen om bepaalde basisvaardigheden te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van werkbladen of oefensoftware.
 • Gebruik speelse oefenvormen. In veel gezelschapsspellen en andere spelletjes worden reken-wiskundige vaardigheden gebruikt en toegepast. Op de website Rondje Rekenspel staat veel informatie over spellen en hun reken-wiskundige inhouden.
 • Laat leerlingen ook productief oefenen: geef een bepaald getal op en laat de kinderen zelf opgaven verzinnen waarop dat getal het antwoord is. Dit geeft een goed beeld van wat een leerling al beheerst.

Thuis toepassen

 • Laat leerlingen thuis op zoek gaan naar rekenen-wiskunde en dit vastleggen met foto’s of tekeningen. Geef hiervoor gerichte zoekopdrachten, bijvoorbeeld naar getallen of vermenigvuldigingen.
 • Op de website Rekenweb staan digitale en downloadbare oefeningen en spellen, voor verschillende reken-wiskundedomeinen.
 • Informatie over rekenapps is te vinden op de website Ouder, Kind & Rekenapps.

Meer verdieping en uitdaging

 • In het archief van de Wereldwijde Wiskundewedstrijd Kangoeroe staan opgaven en uitwerkingen van deze wedstrijd van de afgelopen jaren. Voor groep 3-4 zijn de opgaven uit de categorie wizFUN geschikt.