Prioriteren leerdoelen

25 februari 2021

Bij het verzorgen van hybride onderwijs of onderwijs op afstand kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken. Deze keuzes kunnen ook behulpzaam zijn om je onderwijs tijdens en na corona vorm te geven en leerlingen alle kansen op een goed ontwikkelperspectief te bieden.

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling en voor te bereiden op de volgende stappen in het onderwijs (volgende groep of brugklas) willen we scholen die daar behoefte aan hebben helpen een prioritering in de leerdoelen aan te brengen: de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom en waar dus de nadruk op kan worden gelegd.

Per leerjaar (of combinatie van leerjaren) doet SLO concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Deze suggesties zijn beschikbaar voor taal/lezen, rekenen/wiskunde en voor oriëntatie op jezelf en de wereld.

Welke keuzes ga je maken?

Aan welke doelen in het taalonderwijs geef je prioriteit? In onderstaande tutorial krijg je vier handvatten aangereikt die je helpen om na te denken over de keuzes die je kunt maken in je leerstofaanbod voor lezen, spreken, schrijven en spelling.

Meer weten?

Verschillende uitgevers bieden uitwerkingen van methodes voor afstandsonderwijs en suggesties voor prioritering. De PO-Raad heeft kaarten ontwikkeld waarmee schoolteams, -leiders en -bestuurders hun voordeel kunnen doen.